Wednesday, August 22, 2007
Me ulheynee vara majaa kamey vegen hehe my bro ulheynee marry kuran next month ga.. miadu office ninmaalaafa ge ah van iru kamaku dhaa kashey ney ... mirey bro ge rankiun otee oo ... dhen eyhen hurey fa maama bunaa adu ivunee konmeyves meehaka gulhaashey. dhen iboo ves inee vara reethi ko eyvaahaka adu ahan... maama eymeehaa gulhaa fa dheykee marry kuraaney vagu thakaa beyhey gothu... dhen iboo hitha eyri marry kuran ves alhey vagutey ovey hey??/ hehe hamadheymeehaku reethi ko loabi ulhuneema ey nemunee ah nu dho.. keekuran kaaveyni kuran balaa vagutey dho. maama buni gothu hijuree gothun 21 ge kurin kofiyaa rangalhu vaaney ooo.. but bro marry kuranee 25 ge fahun kan neynge. aslu aee hama boadha hiyaaley kama iboo ah buney veynee. marry kuran vaki vagutey oveykama gaboolu kuran tha???

2 comments:

finifenmaa said...

heheh... ppl do believe that there are 'good' times and 'bad' times to do everything.. from getting married, to opening a shop to bringing out a newborn kid. its all abt luck, which a lot of ppl used to believe in. i personally dont believe in 'iruvaru' but mamma menge hiyhama jehumah evaru kameh i wud do with no buts... :)

s[u]jau said...

yah~ i agree with finifenma..