Thursday, July 5, 2007

mee meduvas kolhu ge haalu :(


dear ingey tha merey iboo hus roaunee. me blog upload kuree ves roamun. iboo beynun vey loabi ah iboo loabi vaa varu haama kuran. alhey buney bala iboo kiheney tha iboo loabi vaa kan . loabi ah haama kodheyn vee :(. adi bunan tha iboo ah maadha office aka ves nudhey veyney ingey. iboo ge boluga vara eyba risha. ehanvee ma office aka nudhaa nan. aslu maadhan iboo office ah daahithey ves nuvey. iboo beynun vanee bedroom ge kanuger indeygen hama roalan. loabi ah thakaa. adives iboo loabi ah inthizaaru kuraanan ingey. iboo beynun vanee mulhi umuru loabi aa heydha kuran. iboo me loabah takaa iboo ge hurihaa eychey gurubaan kuran me huree thayaaru vegen. loabii aadheys kofa me bunee alhey kudako visnaalabala ...

0 comments: